Viet-Anh on Software Logo

Emacs

  • Xây dựng một cấu hình Emacs từ đầu

    Xây dựng một cấu hình Emacs từ đầu

    Emacs là một trình soạn thảo văn bản đa chức năng và có thể mở rộng các chức năng một cách mạnh mẽ. Khi chưa cấu hình (tất cả thiết lập để ở mặc định), Emacs có thể coi là trình soạn thảo hơi khó dùng

  • Cấu hình Emacs để lập trình C

    Cấu hình Emacs để lập trình C

    Link hướng dẫn cài đặt và sử dụng các chức năng: http://tuhdo.github.io/c-ide.html Sau đây là vài thứ cơ bản ko cần đọc cái bên trên cài và dùng luôn đã >> Anh em thực hiện cài đặt: Mở Terminal, gõ lệ